چگونه در اولین برخورد با مشتری تاثیر گذار باشیم؟

مهدی فریادی | ۱۹ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 11:46 ق.ظ
به عنوان یک فریلنسر، گذاشتن تاثیری خوب در اولین برخورد برای ایجاد رابطه بـا مشتری بسـیار مهم است. مشتریان شخصی را می خواهند که بتوانند ...