چگونه اختیارات خود در کسب و کار را بطور موثر تفویض نماییم؟(۱)

حمید واحدی | ۹ فروردین ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 14:08 ب.ظ
آیا انجام کارهای کم اهمیت و نه چندان مهم را به دیگران تفویض می کنید؟ در این مقاله درباره ی فرآیند تفویض اختیار موثر و ...