چگونه با تئوری های روابط کار آشنا شویم؟

Leyla AliAkbari | ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ | جمعه, 14:35 ب.ظ
تئوری در قلمرو مطالعات اجتماعی نقش های متفاوتی ایفا می کند. ازجمله ی اهم این نقش ها به موارد زیر می توان اشاره نمود. 1.ارایه نگرش ...