چگونه فرق اهمیت نمایشگاهها در ایران و جهان را بدانیم؟

عادل پورکریم | ۱ تیر ۱۳۹۷ | جمعه, 10:00 ق.ظ
بررسی اهمیت نمایشگاه ها انتخاب یک روز به عنوان روز نمایشگاهی نشان از اهمیت و جایگاه این صنعت دارد.روز 19 خرداد یا همان 8 ژوئن روز ...