چگونه توسط ایمیل از ورود کاربران به ویندوز با خبر شویم؟

النا زیدی | ۱۹ تیر ۱۳۹۵ | شنبه, 12:36 ب.ظ
چگونه توسط ایمیل از ورود کاربران به ویندوز با خبر شویم؟ در صورتی که بر سیستم های چند کاربره از راه دور نظارت میکنید و یا ...