چگونه با افسردگی کنار بیایم؟

پریسا کارگر | ۳ مرداد ۱۳۹۵ | یکشنبه, 18:11 ب.ظ
  هنگامی که حس افسردگی دارید، هیچ چیز نمی تواند حالتان را خوب کند. دنیا تاریک و روابط بیهوده به نظر می رسند. گویا حتی خنده ...