باورهای مردم یونان چگونه بود؟

پریسا ستارپور | ۷ بهمن ۱۳۹۶ | شنبه, 11:15 ق.ظ
مردم یونان مشرک بودند و خدایان خود را به صورت انسان تصور می نمودند، با این تقاوت که آنها را در زیبایی و نیرومندی برتر ...