چگونه می توان یک مدیر بازاریاب حرفه ای شد ؟

ناهید حضوری | ۱۴ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 13:50 ب.ظ
کار مدیر بازاریابی مستلزم داشتن مهارت های خاصی است و به ویژه باید مهارت های مدیریتی برای هدایت و انگیزش تیم های کاری و توانایی ...