چگونه با کاربرد wish و hope در زبان انگلیسی آشنا شویم؟

kh hatefi | ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ | جمعه, 16:27 ب.ظ
کاربرد wish و hope در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی بعد از تعدادی کلمات مانند  I wish ، if،  if only، ti’s time , suppose ، ... ...