چگونه از گوشی های ضد آب استفاده کنیم؟

parisa | ۶ مرداد ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 22:50 ب.ظ
رشد تکنولوژي به حدي سريع است که اولين بودن ديگر زياد ساده نيست و وقتي کلمه اولين در ابتداي نام يک محصول مي آيد خبر ...