چگونه اوضاع ایران در جنگ جهانی اول دچار تغییر شد؟

Yalda Roozban | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | شنبه, 12:30 ب.ظ
در آستانهٔ جنگ جهانی اول، ایران اوضاعی آشفته و بحرانی داشت. وضعیت ناپایدار سیاسی، نابسامانی های اقتصادی و دخالت های گسترده قدرت های خارجی و ...