چگونه ایرادات را در نرم افزار برطرف کنیم؟

parisa | ۲ مرداد ۱۳۹۵ | شنبه, 17:23 ب.ظ
در فرآیند توسعه نرم افزار یکی از آموخته های بسیار مهم آن است که مشکلات، خرابی ها و ایرادات هرقدر زودتر شناسایی شوند، هزینه رفع ...