چگونگی اولین رخداد ها در نمایشگاه های بین المللی (۳)

عادل پورکریم | ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | یکشنبه, 12:50 ب.ظ
رخداد های نمایشگاه بین المللی آنچنانکه معلوم است، نمایشگاه زادگاه بسیاری از انتشارات علمی فرهنگی هنری و… در جهان است. هر ایده ای باعث درگیری افکار و ...