چگونه بفهمیم کاربرد هشتک در اینترنت چیست؟

parisa | ۳ مرداد ۱۳۹۵ | یکشنبه, 17:20 ب.ظ
با تعریف های ارائه شده هشتگ # یک نماد پیشوندی و یکی از تگ های ابرداده است و اگربخواهیم هشتگ را به زبان ساده تر ...