چگونگی اولین رخداد ها در نمایشگاه های  بین المللی (۱)

عادل پورکریم | ۵ آبان ۱۳۹۷ | شنبه, 12:00 ب.ظ
اولین حضور در نمایشگاه های بین المللی حضور در نمایشگاه برای بار نخست از آنجا که معلوم است، نمایشگاه زادگاه بسیاری از انتشارات علمی فرهنگی هنری و... ...