چگونه ائمه و بزرگان از اوقات فراغت خود بهره می گرفتند؟

فریبا اصغرزاده | ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | چهارشنبه, 04:00 ق.ظ
بهره گیری از اوقات فراغت: امام باقر(ع)، در نصایح لقمان به پسرش این بود که توبه را در دلت تازه کن و پیش از آنکه ...