چگونه بعد از جنگ جهانی اول بحران هایی در جهان شکل گرفت؟

Yalda Roozban | ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | دوشنبه, 15:57 ب.ظ
بسیاری از کشورهای اروپایی از نتایج جنگ جهانی اول و قرارداد ورسای ناراضی بودند و جهان همچنان درگیر بحران هایی بود که قبل از این ...