چگونه بیماری اوتیت مدیای حاد در گوش ایجاد می شود

ناهید عدالتخواه | ۱۷ دی ۱۳۹۶ | یکشنبه, 10:01 ق.ظ
اوتیت مدیای حاد یک نوع بیماری در گوش است که بیش از 80% اطفال تا 3سالگی دچار یک یا چند اپیزود AOM می شوند.