چگونه اطلاعاتمون را درباره موبایل زیاد کنیم؟

parisa | ۶ مرداد ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 17:05 ب.ظ
چکیدهتلفن همراه ازپدیده‌های بارزجهان معاصربوده است وسهم آن درتحول فرهنگی، اجتماعی جامعه بشری درصدسال گذشته به حدی بوده است که دوران کنونی راعصرارتباطات نامیده‌اند. درمیان ...