چگونه اسلام به وقت و وقت شناسی اهمیت قائل است؟

فریبا اصغرزاده | ۷ تیر ۱۳۹۷ | پنج‌شنبه, 22:00 ب.ظ
وقت شناسی و قدردانی از وقت : یکی از اصول و نعمت های عظیمی که از دیدگاه اسلام بسیار مهم است ولی به همان اندازه در ...