چگونه باید از نظر اسلام دوست شایسته و نیکی را انتخاب کرد؟

فریبا اصغرزاده | ۱۴ تیر ۱۳۹۷ | پنج‌شنبه, 16:00 ب.ظ
انتخاب دوست شایسته و همنشینی با نیکان یکی از اصول زندگی امامان(ع) که همه آنها بطور مشترک اهمیت بسیار به آن می دادند دقت در انتخاب ...