چگونه اسلام به امانت و امانت داری اهمیت می دهد؟

فریبا اصغرزاده | ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | یکشنبه, 04:00 ق.ظ
فرهنگ امانت داری در اسلام امانت در فرهنگ اسلام معنی وسیع و گستر ده ای دارد و منحصر به پول لباس و فرش نیست . قرآن ...