چگونه دین اسلام به میهمان و میهمان نوازی اهمیت می دهد؟

فریبا اصغرزاده | ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | دوشنبه, 10:00 ق.ظ
در اسلام یکی از خصلتهای ارزشمند در روابط اجتماعی میهمانداری و میهمان نوازی است. در زندگی امامان که در روابط اجتماعی میهمان داری و میهمان ...