ماهی ها چگونه حرکت می‌کند؟

مسعود اکبری | ۳ آبان ۱۳۹۵ | دوشنبه, 09:58 ق.ظ
  بیشتر جانداران این توانایی را دارند كه انواع مانورهای حركتی را انجام دهند و همچنین می‌توانند بخشی و یا همه بدن خود را در وضعیت ...