چگونه متولد برج جوزا(دوپیکر) را اغفال کنیم؟

سمانه عابدی | ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | جمعه, 16:00 ب.ظ
آموزش اغفال کردن متولد برج جوزا آن‌ها به خاطر ماهیت دوگانه شان(دوشخصیتی) شناخته شده‌اند. می‌توانید خود را به برج جوزا جذب کنید و ببینید چطور می‌توانید آن‌ها ...