چگونه الجزایر تحت سلطۀ استعمار فرانسه قرار گرفت؟

Yalda Roozban | ۶ آبان ۱۳۹۶ | شنبه, 10:41 ق.ظ
استعمار در لغت به معنای طلب عمران و آبادی است. این واژه زمانی به کار برده شد که اروپاییان اعلام کردند که هدفشان از رفتن ...