چگونه توطئه آمریکایی در پایگاه هوایی شهید نوژه کشف شد؟(کودتای نافرجام نقاب در ۱۳۵۹)

دانشمند پاسخگو | ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | شنبه, 06:44 ق.ظ
  هجدهم تیرماه مصادف با سالگرد کودتای نافرجام نقاب، معروف به کودتای نوژه است. کودتای نوژه در سال 1359 توسط سازمانی به نام « نقاب» با ...