چگونه آسیب پذیری های پایگاه داده را بدانیم؟

parisa | ۴ مرداد ۱۳۹۵ | دوشنبه, 19:59 ب.ظ
نزدیک به نیمی از ضعف های امنیتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به سهل انگاری در شیوه های مدیریت وصله ها می باشد. ...