چگونه اصطلاحات و مکالمات روزمره استانبولی را یاد بگیریم؟

دانشمند پاسخگو | ۹ تیر ۱۳۹۶ | جمعه, 08:39 ق.ظ
از آنجائی که تحولات عظیم تکنیکی و کامپیوتری جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و جامعه ی بشری خواه و ناخواه مجبور به همکاری ...