چگونه مناطق گردشگری و آداب و رسوم استان هرمزگان را بشناسیم؟

ghashangy | ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | چهارشنبه, 16:00 ب.ظ
مناطق گردشگری و آداب و رسوم استان هرمزگان استان هرمزگان،‌ طبق آخرین تقسیمات کشوری،‌ مشتمل بر هشت شهرستان،‌ بیست و یک بخش، شصت و نه دهستان ...