چگونه به سویچ ۲۹۶۰ از طریقCLI و ip دهیم ؟

نسرین الهیاری | ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | دوشنبه, 14:47 ب.ظ
چگونه به سویچ 2960 از طریقCLI و ip دهیم ؟ با کابل کنسول یا Rollover را به سویچ و پورت COM کامپیوتر وصل می کنیم. و ...