چگونه الکتریسیته لباس ، بدن ، مو و محیط اطراف خود را از بین ببریم ؟

النا زیدی | ۲۸ تیر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 15:31 ب.ظ
الکتریسیته ساکن ، پدیده ای رایج است که بر اثر نا برابری میان بارهای الکتریکی مثبت و منفی ایجاد میشود. این پدیده در  اجسامی با ...