چگونه بادام هندی پرورش دهیم؟

سپیده نریمانی | ۲۶ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 09:03 ق.ظ
موطن اصلی وقدمت کاشت:موطن اصلی این درخت از آمریکای جنوبی ویرزیل می باشدکه پس ازکشف آمریکا توسط پرتقالیها به سایر نقاط دنیا برده شد. امروزه ...