چگونه صیغه موقت خوانده می شود؟

علی هنانیان | ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 13:22 ب.ظ
ابتدا توضیح مختصری از چیستی و چرایی ازدواج موقت(صیغه موقت) مطرح خواهیم کرد و در ادامه نحوه خواندن صیغه وقت را آموزش خواهیم داد. "مُتعه" در ...