چگونه جعبه ای به شکل مثلث متساوی الاضلاع را بسته بندی کادویی کنیم؟

haniye ghoreyshi | ۲۳ تیر ۱۳۹۶ | جمعه, 09:30 ق.ظ
آیا تا کنون به این فکر کرده اید که جعبه کادویی بشکل مثلث متساوی الاضلاع بسازید که بتوانید در آن کادوی مورد نظر خود را ...