چگونگی برقراری شبکه ad hoc در ویندوز xp ؟

نسرین الهیاری | ۱۹ تیر ۱۳۹۵ | شنبه, 17:15 ب.ظ
چگونگی برقراری شبکه ad hoc در ویندوز xp ؟ وقتی مقاله ارتباط گروهی بین لبتاپها را نوشتم این سوال هم برای دوستان پیش اومد که در ...