چگونه زمینه های نهضت پروتستان محقق شد؟

Yalda Roozban | ۸ مرداد ۱۳۹۶ | یکشنبه, 09:48 ق.ظ
در عصر رنسانس ، شهرنشینی توسعه یافت و همراه با زوال فئودالیسم ، بر قدرت پادشاهان افزوده شد؛ اکتشافات جغرافیایی دانش بشری را وسعت بخشید ...