چگونگی ارتباط دو سرور الستیکس (واک) نسخه ۲٫۵ با یکدیگر؟

نسرین الهیاری | ۱۸ تیر ۱۳۹۵ | جمعه, 13:21 ب.ظ
چگونگی ارتباط دو سرور الستیکس (واک) نسخه 2.5 با یکدیگر؟ همانطور که می دانید الستیکس (واک) نسخه 2.5 از سیستم تلفنی استریسک (Asterisk) نسخه 11 بهره می برد، در مقالات ...