چگونه یونانی ها در شناخت بیماری ها و جانور شناسی پیشرفت کردند؟

پریسا ستارپور | ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 05:00 ق.ظ
نخستین یونانی های باستان گمان می کردند که بیماری مجازاتی از سوی خدایان است.آن ها اغلب با معجون های گیاهی،رژیم غذایی،ورزش یا گاهی با خون ...