چگونه با ریاضیدانان یونان باستان آشنا شویم؟

پریسا ستارپور | ۶ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 04:53 ق.ظ
  کانون اصلی ریاضیات یونان باستان هندسه بود.واژه Geometry به معنای هندسه از دو واژه یونانی به معنای زمین و اندازه گیری ساخته شده است.در واقع،هندسه ...