چگونه فلج صورتی ناشی از اوتیت رخ می دهد؟

مرضیه عدالت خواه | ۲ بهمن ۱۳۹۶ | دوشنبه, 03:55 ق.ظ
این نوع فلج صورتی توسط گسترش یک پروسه عفونی یا التهابی از گوش و استخوان گیجگاهی به عصب صورتی ایجاد می شود.