چگونه از نظر کتاب رساله حقوق امام سجاد حق مشاور را به جا آوریم؟

هانیه خان بابائی | ۷ آذر ۱۳۹۵ | یکشنبه, 15:12 ب.ظ
حق کسانی که تو با او مشاوره میکنی بعد حق کسانی که تو را نصیحت و موظعه می نماید بر عهده داری