چگونه بزرگان دینی آداب و اخلاق اجتماعی را رعایت میکردند؟

فریبا اصغرزاده | ۱ شهریور ۱۳۹۷ | پنج‌شنبه, 04:00 ق.ظ
آداب و اخلاق اجتماعی از نظر بزرگان دینی: لقمان به پسرش گفت: پسرم در جستجوی ادب کوشش کن چرا که ادب میراث ماندگار و همراه شکست ...