چگونه مدیر اداری بشوم ؟؟

ناهید حضوری | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 03:20 ق.ظ
مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان را برعهده دارد. در یک سازمان کوچک او ممکن است مسئول همه ...