آموزش adobe connect | اداب کانکت

فخر کامبیز | ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | چهارشنبه, 15:43 ب.ظ
آموزش سامانه جدید علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با توجه به نیاز جدید پیش آمده در امر آموزش مجازی و با توجه به تدبیر ریاست و ...