چگونه تاخیر رشد کودک را تشخیص دهیم؟

حامد نمازی | ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 12:00 ب.ظ
تاخیر در رشد کودک را می توان در هر سنی تشخیص داد. این تاخیر ممکن است مربوط به بخش خاصی بوده یا در هر 5 مرحله ...