تمام اخبار روز ایران و جهان در ۵ دقیقه (چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶)

فخر کامبیز | ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 10:00 ق.ظ
آگاهی و اطلاع از تمام اخبار روز ایران و جهان (چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/16) ویکی چجور و تیم تحلیلی خبری آن هر روز برای شما تمام اخبار سیاسی، ...