تمام اخبار روز ایران و جهان در ۵ دقیقه (چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹)

فخر کامبیز | ۹ مرداد ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 11:00 ق.ظ
آگاهی و اطلاع از تمام اخبار روز ایران و جهان (چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/09) ویکی چجور و تیم تحلیلی خبری آن هر روز برای شما تمام اخبار سیاسی، ...