چگونه می توان بر ناامیدی غلبه کرد ؟

هانیه خان بابائی | ۵ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 11:30 ق.ظ
  آرزویی بکن ...گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه ...آرزویی بکن ... شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد !