چگونه خاک و نور بر رشد گیاه تاثیر می گذارد؟

Khatibi | ۹ اسفند ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 05:00 ق.ظ
عوامل متعددی بر رشد گیاه تاثیر می گذارند که به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی همان تاثیر ژنتیک ...